Znani ludzie

Pożegnanie generała

Kiedy data pogrzebu?

1 grudnia, w środę zmarł generał dywizji Andrzej Malinowski. Wojskowy pochodził z Kwidzyna, godnie reprezentował nasze miasto, był wybitnym oraz zasłużonym dowódcą. Pogrzeb generała odbędzie się 7 grudnia, we wtorek, a pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 10:00 w Konkatedrze w Kwidzynie.

Biografia generała

Generał Andrzej Malinowski urodził się 16 czerwca 1954 roku w Ostrowi Mazowieckiej, ale dzieciństwo spędził właśnie w Kwidzynie. To tutaj w Liceum Ogólnokształcącym w 1973 roku zdał maturę. Następnie przez cztery lata studiował na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Po zdaniu dyplomu dowodził plutonem i kompanią w 35 pułku desantowym. Postępująca kariera wojskowa nie przeszkodziła mu w dalszej edukacji. Kolejną uczelnią, którą skończył była Akademia Sztabu Generalnego. Wówczas otrzymał posadę starszego oficera sztabu, natomiast jednostką w której służył była 7 Brygada Obrony Wybrzeża.

W latach 1987-1989 był zastępcą dowódcy 4 pułku desantowego. W latach 90-tych służył w wojskach pancernych oraz Wojskach Obrony Terytorialnej. Stopień pułkownika otrzymał w 1997 roku, natomiast w 1999 rozpoczął pełnienie obowiązków jako dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej. Jego edukacja wciąż trwała. W 2003 roku skończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej.

Padł ofiarą niesłusznych zarzutów o korupcję, co skutkowało tym, że w 2009 roku stracił stanowisku dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Kiedy wreszcie został oczyszczony z zarzutów, w 2010 roku powrócił do służby. Od 2014 roku znajdował się w stanie spoczynku.

Jeśli interesuje Cię tematyka wojskowości, przeczytaj artykuł o tym jak elektronika pomaga mundurowym.